முஸ்லிம் காதலர்களை சேர்த்து வைத்தது சிவன் கோயில்.!

சிவன் கோயிலில் இஸ்­லா­மிய காதல் ஜோடி ஒன்று திரு­மணம் செய்­து­கொண்ட சம்­பவம் பீகாரில் இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

கிராமப் பகு­தியை சேர்ந்த முஹ­மது சோஹன் மற்றும் நியு­ருஷா ஆகிய இரு­வரும் காத­லித்து வந்­துள்­ளனர். இவர்கள் இரு­வ­ரது காத­லுக்கும் இவர்­க­ளது குடும்­பத்தார் எதிர்ப்பு தெரி­வித்­துள்­ளனர்.

இதனால், வீட்டை விட்டு வெளி­யே­றிய இக்­காதல் ஜோடி அப்­ப­கு­தியில் உள்ள சிவன் கோயிலில், ஊர் பஞ்­சா­யத்துத் தலைவர் சுதீர் குமார் சிங் மற்றும் ஊர்ப் பொது­மக்கள் உத­வி­யுடன் இஸ்­லா­மிய முறைப்­படி திரு­மணம் செய்து கொண்­டனர்.

சிவன் கோயிலில் தங்கள் காதல் திரு­மணம் நடந்­துள்­ளதால் அள­வில்­லாத மகிழ்ச்­சியில் இருப்­பதால், தங்கள் மகிழ்ச்­சியைக் கொண்­டாடும் வித­மாக ஒவ்­வொரு ஆண்டும் சிவன்­கோ­யி­லுக்குச் செல்ல வேண்டும் என அவர்கள் உறுதி எடுத்­துள்­ளனர்.

இதையும் படியுங்க :   கள்ள உறவுக்காக கணவனை கொடூரமாக கொலை செய்த மனைவி..!

Related Posts

About The Author

No Responses

 1. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 2. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 3. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 4. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 5. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 6. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 7. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 8. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 9. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 10. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 11. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 12. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 13. Charlesslada
  September 3, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 14. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 15. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 16. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 17. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 18. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 19. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 20. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 21. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 22. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 23. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 24. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 25. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 26. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 27. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 28. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 29. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 30. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 31. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 32. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 33. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 34. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 35. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 36. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 37. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 38. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 39. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 40. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 41. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 42. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 43. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 44. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 45. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 46. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 47. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 48. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 49. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.
 50. Charlesslada
  September 4, 2019
  Your comment is awaiting moderation.

Add Comment